Gastouder in Waardenburg

Voornaam:         Priscia
Woonplaats:  Waardenburg
Opvang bij:  Gastouder 
Eigen kinderen:
 1 Zoontje (2017)     
Speerpunten:  Brede en ervaren kijk op ontwikkeling van kinderen 
Beschikbaar:  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Geregistreerd LRKP:  Ja

Ik ben begonnen met oppassen, vanuit daar is mijn passie voor kinderen ontstaan. Ik geniet enorm van de spontaniteit van kinderen, ze staan nog onbevangen in de wereld. Kinderen zijn puur en eerlijk, ik vind het  mooi om de eerste mijlpalen in hun leven mee te mogen maken.

Ik heb de Pabo opleiding afgerond en val regelmatig in als leerkracht. Ook heb ik ervaring opgedaan in de kinderopvang. Ik heb bewust gekozen om aan de slag te gaan als gastouder, zo’n 7 jaar geleden. Ik vind het een meerwaarde dat ik als gastouder meer 1 op 1 aandacht kan geven aan de kinderen. Ik ervaar dat ik me veel meer kan richten op het individuele kind.

Voor mij gelden de vier pedagogische basisdoelen van prof. J.M.A. Riksen Walraven als uitgangspunt. Door het aanbieden van een vast dagritme is de dag voor de kinderen voorspelbaar wat veiligheid biedt. Rust, reinheid en regelmaat staan centraal gedurende de dag. Daarnaast creëer ik voldoende ruimte voor de behoeften van ieder individu. Ieder kind moet zijn / haar eigen persoonlijke en sociale competenties kunnen ontwikkelen. Daarnaast vind ik het bijbrengen van normen en waarden ook heel belangrijk.

Ik heb een brede en ervaren kijk op de ontwikkeling van kinderen. Ik speel daarop in door te werken met Piramide. Piramide is een methode waarmee de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar spelenderwijs gestimuleerd wordt, door middel van diverse activiteiten passend bij wisselende thema’s. Daarbij waak ik ervoor dat het niet te schools is, maar echt spelenderwijs. Dit geeft mij wel extra handvaten om de ontwikkeling te monitoren en extra aandacht te geven.

In onze woonkamer en boven in een speciaal ingerichte speelkamer kunnen de kinderen vrij spelen. Ook ben ik echt een buitenmens en wil ik als het even kan zoveel mogelijk de buitenwereld in, onze tuin is uitdagend met diverse speelmaterialen zoals een zandbak, fietsjes en voor de kleinsten een grondbox. In de omgeving van ons huis zijn er diverse speeltuintjes te vinden voor de afwisseling en ontdekking.

Ik hoop een leuke samenwerking aan te kunnen gaan met ouders, waarin we een fijn contact met elkaar zullen hebben. Duidelijke communicatie en heldere verwachtingen vind ik daarbij van belang.