Gastouders

Door voor een van onze gastouders te kiezen biedt u uw kind verantwoorde kinderopvang.

Het vaste gezicht van de gastouder in de huiselijke sfeer zorgt voor emotionele veiligheid voor uw kind. Deze veiligheid is een voorwaarde om zich verder te kunnen en durven ontwikkelen.

In de kleine groepen, maximaal 6 kinderen, is er veel ruimte en aandacht voor het individuele kind en diens ontwikkeling. Hierdoor kan de gastouder gerichter werken aan het bevorderen van persoonlijke competenties.

Door de omgang met andere kinderen leert het kind ook zijn sociale competenties te verbreden, uiteraard onder begeleiding van de gastouder.

Met onze gastouders maakt u duidelijke afspraken over uw wensen en verwachtingen, ook wat betreft de waarden en normen die u uw kind wilt bijbrengen.

Onze gastouders zijn actief in de gemeenten Neder-Betuwe, Over-Betuwe, Buren, Druten, Rhenen, Veenendaal, Renkum en Geldermalsen. Wij hebben verschillende gastouders beschikbaar die uw kind(eren) zou kunnen opvangen in uw woonplaats.

Maak alvast kennis met een aantal gastouders, een aantal gastouders stellen zich op onze website voor. Klik hier voor hun profielen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze gastouders.