Gastoudervergoeding

 

Minimale Gastoudervergoeding 2021

Per uur opvang

€ 5,40 per kind

Wij hanteren €5,30 per uur als minimale uurvergoeding voor onze gastouders. Onze gastouders zijn echter vrij om zelf hun uurtarief te bepalen, eventueel in overleg met de vraagouder. Zo zijn er bijvoorbeeld gastouders die een ander uurtarief hanteren vanwege flexibele opvang die zij bieden, of omdat zij opvang op het thuisadres van de vraagouder bieden.  

Onze gastouders ontvangen maandelijks hun vaste vergoeding, gebaseerd op het vastgelegde aantal opvanguren per maand. Zijn er meer of minder opvanguren geboden dan afgesproken, dan kunnen deze uren per maand worden gedeclareerd of verrekend.

Vraag- en gastouders kunnen onderling afspraken maken over het vergoeden van de kosten van de maaltijden, versnaperingen en vervoerskosten. De betaling van deze vergoedingen zal niet via ons bureau lopen.