Procedure bij inschrijving

Inschrijfformulier

Je kunt je bij ons gastouderbureau inschrijven via dit inschrijfformulier. Wanneer wij het inschrijfformulier hebbe ontvangen, nemen we contact op voor een intakegesprek.

 

Legeskosten LRKP

Voordat je start met het opvangen van kinderen, moet je in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) worden ingeschreven. Sommige gemeenten brengen leges in rekening wanneer je je als gastouder inschrijft of wanneer er wijzigingen zijn voor de registratie als gastouder in het LRKP. Deze legekosten variëren per gemeente.

De kosten worden door ons doorbelast aan degene op wiens adres de opvang plaatsvindt. Het is dus verstandig om van tevoren te informeren bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt wat deze kosten (leges) bedragen. Wij betalen een deel mee aan de legeskosten voor de gastouders.