Informatie

Welkom bij Gastouderbureau Klik!

Wij zijn een kleinschalig bureau voor de begeleiding en het adviseren van ouders en erkende gastouders, waarbij we willen bijdragen aan de ontwikkeling en welbevinden van jonge kinderen in een huiselijke omgeving.Voor de momenten dat u er zelf niet kunt zijn, zoekt u uiteraard de beste opvang voor uw kind. Een plaats waar uw kind in een kleine groep alle individuele aandacht krijgt wat het verdient en waar rekening gehouden wordt met uw wensen. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste professionele gastouder die past bij uw verwachtingen en identiteit.

Gastouderopvang in het algemeen

Gastouderopvang is een erkende vorm van kinderopvang en moet aan kwaliteitseisen voldoen. De opvang van kinderen vindt plaats in een huiselijke sfeer. De groep is kleinschalig, de aandacht is persoonlijk en de gastouder is flexibel. De opvang kan zowel bij de gastouder, als bij de vraagouder thuis plaatsvinden. Kinderen van 0 tot 13 jaar zijn van harte welkom. Wel dient er ten minste 20 uur opvang per maand nodig te zijn.

Wij bieden verantwoorde kinderopvang, deze moet bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige en evenwichtige personen, die adequaat functioneren in de samenleving. De gastouder heeft hierin een belangrijke taak te vervullen: zij is namelijk mede-opvoeder en levert een wezenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het aan haar toevertrouwde kind. Wij zien er dan ook op toe, dat de gastouder voldoet aan de hieronder genoemde basisvoorwaarden, noodzakelijk voor het bieden van verantwoorde kinderopvang.

Begeleiding vanuit Gastouderbureau Klik

Wij vinden het heel belangrijk om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen en te controleren. Dit doen we door een goede begeleiding te bieden aan onze gastouders. Wij leggen regelmatig bezoeken af en voeren begeleidingsgesprekken om te monitoren hoe het gaat en te onderzoeken waar we ondersteuning kunnen bieden. Ook vinden we het belangrijk dat er ieder jaar een evaluatiemoment tussen de vraag- en gastouder plaatsvindt. Onze gastouders worden continu geschoold en zijn allemaal in het bezit van een EHBO-certificaat.

Wij werken volgens de hygiene richtlijnenvan het RIVM; https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso. Daarnaast hebben we een pedagogisch beleid die een belangrijke leidraad vormt voor de gastouders.