De klachtenprocedure

Het overkomt iedereen wel eens, dat iets niet goed gaat. Dat kan soms hinderlijk zijn. Echter, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen, dat u alle fouten hoeft te accepteren. Wanneer het gaat om de belangen van uw kind, bent u heel erg kritisch. En dat vinden wij uiteraard ontzettend belangrijk. Wij hopen dat u dit in eerste instantie direct kenbaar kunt maken aan uw gastouder en dat u samen tot een oplossing probeert te komen. Mocht dit niet lukken, dan horen wij dit graag van u. 

Als de kwestie zorgelijk of lastig is, dan kunt u zich direct wenden tot de consulent(e). Als u uw klacht of opmerking met ons wilt delen, dan kunt u dat op onderstaande wijze kenbaar maken. Wij stellen dit zeer op prijs. Zo kunnen wij eventueel van onze fout leren en deze klacht in de toekomst voorkomen.

Klachtenprocedure Gastouderbureau

 

Wanneer u vindt dat de klacht door ons bureau niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang. Deze website geeft meer informatie over veiligheid, communicatie, contracten en kwaliteit. Het Klachtenloket Kinderopvang kan telefonisch bemiddelen en eventueel een onafhankelijke mediator inschakelen. Het loket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Wanneer het inschakelen van het loket niet leidt tot een oplossing, dan kunt u het geschil neerleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Hier leest u hoe deze commissie werkt en hier kunt u het regelement lezen.