De meldcode

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Kindermishandeling en huiselijk geweld is een ernstige kwestie waar we heel tactvol mee om willen en moeten gaan. Vooral bij de kinderopvang kan (een vermoeden van) kindermishandeling gesignaleerd worden. Bij een vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en / of grensoverschrijdend gedrag handelen wij volgens ons Protocol "Meldcode Huiselijk geweld, kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag". Bij het opvangadres is deze meldcode schriftelijk aanwezig. Onze gastouder kent de inhoud van deze meldcode en handelt er aantoonbaar naar. Via deze link kunt u onze Meldcode inzien.