Het beleidsplan

Het Algemeen en pedagogisch beleidsplan

Bij de opvang van kinderen wordt als leidraad het Pedagogisch-  en Algemeenbeleidsplan gebruikt. Ons pedagogisch beleid geeft onze visie weer over de aanpak van en omgang met kinderen in de gastouderopvang. De weergave van deze visie biedt de vraagouder en de gastouder duidelijkheid over de pedagogische uitgangspunten die wij hanteren. Ook draagt het bij tot de realisatie van kwalitatief verantwoorde kinderopvang. Wij zijn ervan overtuigd dat u hierdoor uw kind met een veilig gevoel zult kunnen toevertrouwen aan de gastouder.

Onze gastouder moet in staat zijn tot:

  • het bieden van een warm en veilig opvoedingsklimaat, waar binnen uw kind zich in vol vertrouwen kan ontplooien;
  • het bieden van mogelijkheden aan kinderen tot persoonlijke ontwikkeling, zowel op lichamelijk/motorisch als op verstandelijk, emotioneel en sociaal gebied;
  • het overdragen van normen en waarden.

Iedere gastouder krijgt een werkmap waarin het beleidsplan is opgenomen. Onze gastouder is verplicht om volgens dit beleidsplan te handelen, deze wordt ook besproken tijdens de begeleidings- en evaluatiegesprekken. Het beleidsplan ligt voor u ter inzage op ons kantoor.