Privacyverklaring

De AVG is de nieuwe Europese privacywet die bedoeld is voor een verantwoorde omgang met persoonsgegevens die past bij het (digitale) informatietijdperk waarin we leven. De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens van anderen verwerkt in verband met zakelijke activiteiten. Onze gastouders dienen zich aan alle verplichtingen uit de wet te houden. Gastouders zijn voor hun werk in het bezit van gegevens van opvangkinderen en diens ouder(s). Zij zijn zich zeer bewust van het bezit van deze persoonsgegevens en dat zij daar zorgvuldig mee om dienen te gaan. Persoonsgegevens van de ouders en kinderen worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn afgegeven. Er zal altijd, liefst schriftelijk, toestemming gevraagd worden voor het maken van foto’s en evt. gebruik daarvan op Facebook en of website. Telefoonnummers van ouders worden nooit openbaar gemaakt.

 

Voor onze gastouders hebben we onderstaande tips:

  • Bewaar persoonsgegevens alleen als het echt nodig is.
  • Bewaar ingevulde formulieren en overeenkomsten in een aparte map in een afgesloten kast, ruimte of digitaal achter een inlog.
  • Beperk het opslaan van persoonsgegevens op computer, laptop, tablet en telefoon zoveel mogelijk. Een zakelijk e-mailadres heeft de voorkeur. Maak een aparte map aan voor het opslaan van bestanden.
  • Versnipper documenten met persoonsgegevens wanneer deze niet meer bewaard dienen te worden (ouder / kind gegevens max. 2 jaar na beëindiging van de opvang, financiële gegevens na 7 jaar).
  • Verwijder na de bewaartermijn ook alle digitale documenten en e-mails.
  • Geef persoonsgegevens nooit aan derden, let bij uitgaande e-mails en berichten extra op de juiste adressering.
  • Beveilig alle digitale apparaten met een wachtwoord.
  • Software updates zijn er op gericht je gegevens te beveiligen en hackers buiten de deur te houden, voer deze updates bij beschikbaarheid direct uit.
  • Installeer op computers en laptops een virusscanner.